Alternatives: Les finances ètiques

Alternatives a la Banca Armada: Les finances ètiques 

Les finances ètiques són aquelles activitats financeres que tenen la voluntat de promoure en la societat un impacte social i mediambiental positiu i que fan efectiva aquesta tasca mitjançant la intermediació financera i finançament dirigit exclusivament a projectes o entitats que van alineades en aquesta mateixa direcció, promovent així una economia feminista, solidària, antiracista, mediambientalment responsable i transformadora, allunyada dels paràmetres del sistema econòmic actual, la competitivitat i la maximització del benefici a qualsevol preu. 

Dinerètic, el catàleg de les finances ètiques i solidàries, promogut per FETS, entitat membre de la Campanya Banca Armada, amplia aquesta definició apuntant set característiques o principis que les entitats de finances ètiques han de complir i vetlar permanentment pel seu compliment i ampliació. 

  1. Ètica per dins i per fora. Les entitats de finances ètiques es guien per principis que comprenen des de la seua política d'inversions fins a la seua estructura organitzativa.
  2. Economia real. Les entitats de finances ètiques no especulen, fugen d'inversions especulatives i inverteixen en economia real i solidària, és a dir, en aquells projectes que repercuteixen positivament sobre la qualitat de vida de les persones, aporten una sèrie de beneficis socials i promouen el desenvolupament sostenible.
  3. Sostenibilitat. Les entitats de finances ètiques apliquen criteris d'avaluació ètics i socials per a avaluar la responsabilitat ètica, social i mediambiental dels projectes que sol·liciten finançament. D'aquesta manera, garanteixen que ofereixen suport econòmic a projectes amb alt impacte social, ambiental i cultural.
  4. No amb els meus diners. Les entitats de finances ètiques exclouen qualsevol inversió en aquells àmbits que vulneren els drets humans i la justícia social i ambiental.
  5. Inclusió financera. Les entitats de finances ètiques faciliten l'accés al crèdit a col·lectius sovint exclosos del sistema financer: es calcula que més de la meitat de la població adulta del món no té accés a productes i serveis financers de qualitat.
  6. Participació. Molt sovint, les entitats de finances ètiques s'organitzen de manera participativa i democràtica en forma de cooperatives en les quals les persones sòcies decideixen, amb independència del capital aportat, i fan prevaldre el principi «una persona, un vot». 
  7. Transparència. Les entitats de finances ètiques garanteixen el principi de transparència a les persones o entitats estalviadores, que saben que estan finançant amb els seus estalvis.

 

Entitats de finances ètiques 

FIARE

El recorregut de FIARE en l'Estat espanyol va començar en 2003 al País Basc. Diversos grups de persones interessades en les finances ètiques van promoure la creació de la Fundació Fiare, per a construir un moviment de ciutadania activa que establira els fonaments per a crear una banca ètica. A la resta del territori espanyol, ja en 2014, es va iniciar la nova etapa de Fiare, com a Àrea de Banca Popolare Etica. Fiare disposa actualment de tres oficines situades a Bilbao, Madrid i Barcelona. No podem deixar d'esmentar que a més d'aquestes oficines, compta amb un total de 21 GIT (Grups d'Iniciativa Territorial) distribuïts per tot el territori espanyol, que difonen i promouen la labor del banc i de les finances ètiques en els seus territoris als quals pots unir-te de manera voluntària. 

TRIODOS BANK

En 1980 es va fundar Triodos Bank als Països Baixos. A poc a poc el banc va anar creixent arribant a països com Bèlgica o el Regne Unit. L'any 2006, es va obrir la primera oficina comercial a Espanya. És una de les entitats fundadores de l'Aliança Global per a una Banca amb Valors, una xarxa independent de bancs que promouen les finances ètiques i que utilitzen les finances per a aconseguir un desenvolupament econòmic, social i mediambiental sostenible. Triodos Bank a Espanya compta amb una xarxa de vint oficines. A més de comptar amb uns serveis centrals a Madrid, compta amb oficines a la Corunya, Albacete, Badajoz,Barcelona, Bilbao, Girona, Granada, Madrid, Màlaga, Múrcia, Oviedo, Pamplona, Palma, Sevilla, València, Valladolid, Saragossa. 

OIKOCREDIT

El naixement de Oikocredit està molt relacionat amb un moment històric del segle passat que impulse una nova generació de moviment socials, el maig del 68. La idea es va començar a gestar a la calor dels successos que es van produir en aquell mes i el clima internacional pacifista despertat i sacsejat per la guerra del Vietnam. Finalment, l'any 1975, el Consell Mundial d'Esglésies funda la cooperativa als Països Baixos. Des de llavors, Oikocredit s'ha dedicat a oferir la possibilitat d'invertir els estalvis dels seus clients amb criteris ètics. La manera de fer-ho és a través de l'adquisició de Certificats de Depòsit (Cda) 6 de la Fundació Accionarial de Oikocredit Internacional, el capital de la qual és invertit íntegrament a comprar accions de la cooperativa Oikocredit Internacional. És amb aquests diners amb el qual Oikocredit concedeix préstecs i fa inversions en organitzacions de països del Sud Global. Per a canalitzar la participació, en l'Estat Espanyol existeixen 3 associacions de suport que es troben a Catalunya, Euskadi, Sevilla i un grup de voluntariat a Madrid, que també duen a terme activitats d'Educació per al Desenvolupament i sensibilització sobre les finances ètiques en general. 

COOP 57

Coop57 va ser creada gràcies a les indemnitzacions rebudes després de la lluita sindical que van mantindre les treballadores de l'Editorial Bruguera amb motiu del seu acomiadament, amb les quals van crear un fons per a promoure projectes econòmics que perseguiren la creació de llocs de treball de qualitat aplicant models cooperatius. Coop57 va iniciar el seu camí molt vinculada amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va veure com la seua base social i el seu nombre de socis s'expandia fins a albergar a tota mena d'entitats de l'economia social i solidària. En 2005, Coop57 va posar en pràctica un model de creixement en xarxa. Una xarxa d'entitats d'economia social i solidària d'Aragó i Coop57, conjuntament, van decidir compartir el projecte i crear Coop57 Aragó. Actualment, Coop57 ja compta amb 8 seccions territorials, en les quals participen entitats de 16 sectors d'activitat diferents de l'economia social i solidària, tots ells inserits en els seus àmbits d'actuació el cooperativisme, l'economia social i solidària i les finances ètiques.

CAF, Comunitats Autofinançades

Les CAF estan formades entre 10 i 30 persones que aporten xicotetes quantitats de diners. Amb el fons creat s'ofereixen xicotets crèdits als socis que serveixen per a cobrir despeses com a reparacions, llibres per a l'escola dels xiquets i remeses al país d'origen, entre otros.su implantació geogràfica és d'àmbit mundial. S'estima que hi ha aproximadament 300.000 comunitats d'aquest tipus que agrupen més de 20 milions de persones. A Catalunya, per exemple, existeixen al voltant d'unes 35 Caf que agrupen 600 persones. A València des de 2014 existeix la Cafllamada Minibanco, amb 19 membres. 

Fundació Acció Solidària contra l’Atur 

Es una organització no governamental i sense ànim de lucre fundada l'any 1981 a Barcelona. La Fundació va ser impulsada per un grup de persones que volien actuar enfront de la severa crisi d'ocupació. Està formada bàsicament per voluntàries i gestiona un fons econòmic privat. És l'única entitat civil i laica d'àmbit català que concedeix microcrèdits sense interés per a projectes que creen ocupació. Els projectes presentats provenen dels mateixos aturats, dels serveis de promoció econòmica dels ajuntaments, dels consells comarcals o d'altres organismes públics. 

JAK

El projecte està basat en l'experiència de Jak Medlemsbank, entitat sueca fundada en els anys 60 i que en l'actualitat compta amb llicència bancària i uns 40.000 membres. El tipus de serveis financers que ofereix Jak són sempre ajudes sense interessos vinculats a fons sense remuneració, però amb una particularitat. En el Projecte Jak, l'entitat segueix el seu propi sistema, el sistema Jak.9 Els possibles beneficiaris d'aquestes ajudes són en qualsevol cas sempre les persones associades de Jak, únicament persones físiques i autònoms. Els projectes sempre han de passar el filtre de la comissió d'ètica. El moviment de la banca lliure d'interessos, on s'insereix aquest projecte, té presència amb iniciatives similars en altres països com Finlàndia, Itàlia, Dinamarca o Alemanya.

IDEAS

Està situada en Villafranca, Córdoba. En el camp de les finances ètiques, la principal proposta d'Idees és el Préstec Solidari que permet a la cooperativa accedir a finançament per part de particulars que decideixen prestar-li diners a canvi d'un interés que pot oscil·lar entre el 0% i el 3% depenent de les condicions pactades entre el prestador i la cooperativa.

REFAS

És una Xarxa de Finances Alternatives i Solidàries que reuneix 14 col·lectius socials que treballen amb les finances ètiques, alternatives i solidàries, com a eina per a la transformació de la realitat social i la redistribució de la riquesa.

Promou la posada en marxa de circuits financers alternatius als de la banca comercial, s'impulsen projectes que incideixen en l'economia real, en l'economia de les persones, que no tenen capacitat de ser finançats per entitats bancàries convencionals. En aquest sentit, les microfinances constitueixen una resposta que fomenta que l'economia estiga al servei de les persones. 

Associacions, vinculades a REFAS, que gestionen un fons de solidaritat o similars que concedeixen préstecs, préstecs amb interés 0%

– Associació Banca Ètica de Badajoz.

– Associació «Fons de Solidaritat» de Granada

– Associació «Fons de Solidaritat del Port de Santa María».

– Associació Banca Alternativa de Mèrida 

– Aba Mèrida.

– FIDES. Finances com a Instrument de Desenvolupament Solidari 

– Associació Fons de Solidaritat de Talavera de la Reina.

– Associació per un interés Solidari – opeto.

 

Entitats incloses en el Mercat Social/REES

– Associació Finançament Solidari: Associació, sense ànim de lucre, amb l'objectiu d'impulsar l'economia solidària des de diversos vessants: els préstecs privats solidaris, la sensibilització sobre l'ús ètic dels diners i el treball en xarxa.

– Elkarcredit: Ofereix depòsits per a després finançar amb microcrèdits de cooperació al desenvolupament en països del Sud Global. 

– ESOR. Economia Solidària De La Rioja: Promou la sensibilització sobre finances ètiques i solidàries i concedeix xicotets préstecs.

També pots trobar altres alternatives de finances ètiques en FEBEA, European Federation of Ethical and Alternative Banks. 

Entitats que promouen les finances ètiques 

Fets http://fets.org/es/

Fundació Finazas Ètiques https://finanzaseticas.net/

Setem http://www.setem.org/site/es/federacion

Enclau, en Comunitat Valenciana, http://enclau.org/

Per a saber més… 

De la Banca Armada a la Banca Ètica. Deu claus per a passar-se a les finances ètiques

Què és la Banca Armada?

La importància del finançament per al complex militar-industrial és vital. Les empreses d’armament necessiten els serveis bancaris, tant per efectuar les seves operacions comercials corrents, com per aconseguir fons extraordinaris que els permetin emprendre el desenvolupament de noves armes, exportar a nous mercats i, en definitiva, mantenir la seva puixança competitiva en un sector eminentment privat. Per tant, el suport financer és clau perquè les empreses d’armes i altres pràctiques rebutjades per la societat puguin aconseguir els seus objectius econòmics. És a dir, sense suport financer aquestes empreses es veurien obligades a produir menys armes, a emprendre menys projectes contaminants i altres pràctiques que denunciem en aquesta campanya.

El concepte Banca Armada fa referència a totes aquelles entitats financeres que participen en el negoci armamentista mitjançant un, diversos o tots els principals tipus de finançament del sector armamentista que existeixen.

S’han identificat cinc formes de finançament a la indústria de les armes:

1. La participació accionarial

Les entitats financeres adquireixen accions emeses per les empreses de la indústria armamentista. Aquesta pràctica és de gran rellevància per diferents aspectes. Primer, perquè la possessió d’accions suposa tenir part de la propietat, i per tant, capacitat de decisió. Segon, aquesta és una forma de finançar la indústria armamentista perquè les empreses fan ampliacions de capital per a captar fons. A més, tenir accions d’una empresa implica donar-li valor a aquesta, confiar en la seva capacitat de generar beneficis i esperar que així ho faci.

2. El finançament de les exportacions

El sector armamentista espanyol dedica aproximadament un 30% de les seves vendes a l’exportació. El finançament de les operacions de venda a l’exterior és molt important perquè els clients són governs que, en el millor dels casos, paguen còmodament a terminis, per això el seu finançament  és una pràctica habitual. Sense aquesta ajuda per part dels bancs, seria pràcticament impossible que existís comerç exterior d’armament.

3. L’emissió de bons i pagarés

El mecanisme és molt senzill. Els bons i pagarés són títols que emeten les empreses a un preu determinat, amb la promesa que, després d’un temps, li retornaran al seu comprador el valor total del bo més un interès. Les entitats financeres es converteixen en gestores d’aquestes emissions, per la venda de les quals obtenen una comissió com a guany per la gestió realitzada. 

4. Els fons d’inversió

Els fons d’inversió són aquells en què les entitats financeres ofereixen accions d’empreses d’armes. D’aquesta manera, els bancs ofereixen i/o gestionen aquests fons d’inversió en què els clients i les clientes del banc o caixa confien els seus estalvis amb l’esperança que, mitjançant les possibles fluctuacions de preu de les accions que composen el fons, aconsegueixin beneficis econòmics futurs.

5. La concessió de crèdits i préstecs

La manera més directa que tenen els bancs i caixes d’ajudar les empreses d’armes és concedir-los crèdits i préstecs. Aquests se solen realitzar de manera sindicada entre diverses entitats financeres, assolint així quantitats més elevades.

Qualsevol banc considerat armat no és ètic i hauria de ser rebutjat com a una opció per les persones amb consciència a favor de la pau i els drets humans. D’aquesta manera, l’única alternativa a la banca armada és la banca ètica, perquè es compromet de forma integral a respectar uns principis que asseguren que no s’ajudarà amb finançament activitats que lesionin la dignitat humana i que vulnerin els drets humans, com passa amb el negoci de les armes.

La Banca Armada. Inversiones explosivas de bancos y cajas

138 Informe11 banca-armada

Informe núm. 11 del Centro de estudios por la paz JM Delàs: "La banca armada. Inversiones explosivas de bancos y cajas"

El informe muestra la importancia de la financiación del negocio de las armas y el volumen que ha alcanzado en los últimos años en sesenta de las entidades financieras que operan en España. En él aparece el ranking de la banca armada española, liderado por BBVA y Santander.

Autor: Jordi Calvo Rufanges

[Descargar]

Qui Som

El Centre d’Estudis per la Pau  JM DelàsSETEM, RETS, Justícia i Pau i l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) són els promotors de la Campanya Banca Armada, una iniciativa que va néixer el 2007 per denunciar públicament les institucions bancàries que financen la indústria militar, amb l’objectiu de sensibilitzar i exigir unes polítiques ètiques i responsables socialment.

Les entitats impulsores estaven organitzades en iniciatives específiques destinades a la denúncia de les inversions de tres entitats financeres concretes: BBVA sense Armes, Banco Santander sense Armes i Caixabank sense Armes. Tot i així, actualment aquestes campanyes operen de forma conjunta i sincronitzada dins la Campanya Banca Armada, i han ampliat el camp d’acció a Banc Sabadell i Bankia. Així mateix, al llarg del 2017 es van adherir nous membres, com ara FETS- Finançament Ètic i Solidari i el col·lectiu antimilitarista AA-MOC.

La seva línia de treball i activisme es basa en informar i sensibilitzar la societat i els accionistes de les institucions bancàries, perquè exigeixin als seus bancs un canvi de polítiques que impliquin la finalització de tota relació amb empreses socialment irresponsables que composen i fomenten la indústria militar.

Per fer-ho, aquesta iniciativa mostra el volum i importància de les relacions entre els bancs i les empreses fabricants d’armament per, d’aquesta manera, identificar aquelles entitats financeres que són responsables de pràctiques poc ètiques, com ara obtenir beneficis de la fabricació i exportació d’armes.

LEs organiTzacions

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

delas2013 color

El Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, va néixer l’any 1999 i funciona com un centre d’investigació i documentació sobre temes relacionats amb el desarmament i la pau. El centre té la missió fomentar una cultura de pau i construir una societat desarmada, per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme.

Combina el treball d‘estudi i publicació amb la difusió i la mobilització social al voltant  dels efectes negatius del militarisme. Entre ells, la despesa i la R+D militar, i la fabricació i el comerç d’armes, el finançament de la producció i la venda d’armament, així com la denúncia de l’incompliment dels acords dels governs en aquestes matèries.

A nivell internacional, és membre del IPB (International Peace Bureau), de WRI (War Resisters' International) i d’ENAAT (European Network Against Arms Trade). A nivell estatal, d’AiPaz (Asociación Española de Investigación para la Paz); i de LaFede.cat, organitzacions per a la justícia Global. També és col·laborador del prestigiós Institut Sobre Pau de Estocolm (SIPRI.)

Contacte:

Web:

http://www.centredelas.org

Adreça:

Carrer Bisbe Laguarda, 4

08001 Barcelona

Telèfon i correu electrònic:

93 317 61 77

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

SETEM

logosetem

SETEM és una federació de 8 ONG de solidaritat internacional que centra el seu treball independent a conscienciar la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, denunciar les seves causes i promoure transformacions socials, individuals i col·lectives, per aconseguir un món més just i solidari.

Els seus camps d’actuació inclouen la sensibilització i formació a través de cursos, viatges, tallers, publicacions i campanyes; la denúncia de les condicions laborals dels grans sectors globalitzats com ara el tèxtil i l’electrònica, la promoció d’alternatives en el marc de l’economia solidària -especialment el comerç just i la banca ètica- i la solidaritat amb organitzacions del Sud mitjançant intercanvis i activitats de cooperació,.

Està formada per SETEM Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Galicia, Nafarroa, La Rioja, Madrid i Castilla la Mancha.

SETEM impulsa des de l’any 2000 la campanya Finanzas Éticas y Banca Limpia, pionera a l’Estat espanyol per ser la primera campanya centrada a denunciar el vincle entre bancs i empreses productores d’armes controvertides. Aquestes iniciatives plantegen una altra manera d’estalviar i invertir, buscant un triple benefici: social, mediambiental i econòmic. SETEM forma part de la xarxa internacional Bank Track i està present a la Coalición Contra las bombas de Racimo.

Actualmente, SETEM Catalunya lidera la campanya a nivell federatiu i en xarxa amb la resta d'entitats.

Contacte:

Web:

https://www.setem.org/catalunya/

Adreça:

SETEM Catalunya

Carrer Bisbe Laguarda, 4

08001 Barcelona

Telèfon i correu electrònic:

93 441 53 35

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Observatori del Deute en la Globalització

logoodg

L’ODG és un centre d’investigació de les relacions Nord-Sud i de la generació de deutes entre comunitats durant el procés de globalització. Estudia, de forma multidisciplinària i mitjançant una anàlisi crítica, els complexes mecanismes associats al deute financer (deute extern) dels països més pobres de la Perifèria del sistema econòmic amb els països del Centre. En particular, estudia el deute que han contret amb l’Estat espanyol i la Unió Europea.

De forma transversal, els seus estudis posen èmfasi en els impactes del sistema capitalista i patriarcal, amb l’objectiu de sensibilitzar la societat i promoure un canvi de polítiques cap a una transformació social que respongui a las desigualtats en les seves múltiples esferes (socials, econòmiques, ambientals i de gènere).

Actualment amplia la seva activitat a altres camps, fixant-se en  el que anomenem la Anticooperació, és a dir, en aquells processos i mecanismes transnacionals que en el marc de les relacions internacionals generen impactes negatius al Sud Global. Especialment és conegut per la seva activa promoció i participació a la campanya QDQ (Quién Debe a Quién).

Contacte:

Web:

http://www.odg.cat

Adreça:

C/ Girona 25, principal

08010 Barcelona

Telèfon i correu electrònic:

93 301 17 93

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Justícia i Pau

logo-blaujusticiaipau

Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té com a finalitat la promoció i la defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient. Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la pressió política sobre institucions governamentals i partits polítics, mitjançant activitats diverses, com ara campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.

Entre altres activitats, Justícia i Pau denuncia els efectes perversos del militarisme, la despesa militar i el comerç d’armes per pressionar les institucions polítiques i financeres a favor del desarmament, per promoure la banca ètica, el comerç just i el consum responsable.

A nivell nacional, Justícia i Pau és membre de La Fede.cat organitzacions per la justícia global.

Contacte:

Web:

www.justiciaipau.org

Adreça:

C/ Roger de Llúria, 126, 3er 1a

08037 Barcelona

Telèfon i correu electrònic:

93 317 61 77 / 93 412 53 84

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Col•lectiu RETS

logo-colectiu-rets alargadobr-blog2

El col•lectiu RETS és una xarxa d’activistes que denuncia els abusos i les violacions dels drets humans i dels drets laborals de les empreses transnacionals mitjançant l’investigació, la comunicació i l’acció directa. Són independents, i la seva missió és generar coneixement que qüestioni el discurs hegemònic que mostra les empreses transnacionals com a un “agent de desenvolupament”.

Contacte:

Web:

https://collectiurets.wordpress.com/

Telèfon i correu electrònic:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

FETS - Finançament Ètic i Solidari

logo fetsFETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació formada per 35 entitats de l’economia social i solidària, la cooperació per al desenvolupament i el tercer sector, que des de l’any 1999 es dedica a la difusió de les finances ètiques i solidàries a Catalunya mitjançant activitats de sensibilització, educació i formació, recerca i incidència. L’Observatori de les Finances Ètiques, impulsat per FETS, elabora el Baròmetre de les Finances Ètiques i Solidàries, que analitza cada any l’evolució del sector financer ètic a nivell estatal, i gestiona el segell d’assegurances ètiques EthSi.

FETS és membre del consorci Som Comerç Just i Banca Ètica, de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), de la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, i de la Plataforma per una educació en economia més crítica i plural (PLEEC).

Contacte: 

Web:
www.fets.org / www.bancaetica.cat

Adreça:
C/Casp, 43 (Grup Ecos)
08010 Barcelona

Telèfon i correu electrònic: 
93 368 84 81
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Alternativa Antimilitarista - MOC (Moviment d'Objecció de Consciència)

1200px Broken rifle.svg 1Alternativa Antimilitarista - MOCAlternativa Antimilitarista - MOC és una coordinadora de grups antimilitaristes autogestionats i assemblearis. Els objectius de la seva lluita són l'abolició dels exèrcits, les guerres, els seus preparatius, i tot mecanisme de control social, seguits de la construcció d'alternatives de defensa antimilitarista en confluència amb altres lluites d'emancipació social. Des d'un plantejament pedagògic de l'acció política, la seva aspiració és la coherència entre les finalitats i els mitjans. Pràctiquen la Desobediència Civil com a acció política radical, col·lectiva, organitzada i pública, en el marc de l'Acció Directa Noviolenta, que busca intervenir a través dels fets i explicitar una situació d'injustícia, interrompent un procés o situació que es considera il·legítima, valent-se de l'humor i la creativitat com a ingredients.

Contacte: 
Web:
http://www.antimilitaristas.org/

 

logo cas bo
Fundació Finances Ètiques és part del Grup Banca Etica. La base social de la Fundació és la Taula de Sòcies de Referència: un òrgan intern del banc que reuneix les seves entitats sòcies per a, entre altres qüestions, actuar com a Assemblea Consultiva de la Fundació. Entre les entitats sòcies de referència trobem a les associacions Fiare de cada territori que en el seu moment es van constituir per a promoure la constitució de Fiare Banca Etica i que actualment aglutinen a totes les persones jurídiques sòcies del banc que tenen interès a promoure la cultura de les finances ètiques, l'activisme econòmic i l'activitat parabancaria. La missió de la fundació és per tant la de generar coneixement mitjançant l'educació crítica, promoure l'activisme econòmic i els circuits financers complementaris o també anomenats parabancaris.

 

Contacte: 

Web:

https://finanzaseticas.net/

Direcció:

C/ Còrsega, 485,08025, Barcelona

Teléfon i correo electrònic:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

CAMPANYA BANCA ARMADA A LA COMUNITAT VALENCIANA

novessendes

Marca nss f.civica La Fundació Novessendes és una fundació cívica ubicada a Betxí, que treballa amb la missió de millorar la societat i el benestar dels ciutadans en el seu àmbit territorial d'actuació, cercant la implicació de les persones, grups i entitats en eixe objectiu compartit de millora comunitària.

Vol ser una fundació del poble i per al poble, que convoca els ciutadans, les associacions, els poders públics, les empreses i les institucions, per dissenyar juntes solucions innovadores i proveir els mitjans per a portar-les endavant. Treballen dia a dia per a obrir camins de participació social. Promouen processos comuns des de la responsabilitat i el compromís cívic, recolzem iniciatives de persones i organitzacions de la ciutadania, i porten a la pràctica projectes que aporten valor per a la construcció d'un món més harmònic i un desenvolupament sostenible.

Contacte: 

Web:

http://www.novessendes.org

Adreça:

Av. Primer De Maig, 23 baix - 12549 Betxí (Castelló)

Telèfon i correu electrònic: 

Tlf.: 964 620 010 - Fax: 964 622 184

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

SETEM COMUNITAT VALENCIANA

logo setemcv

SETEM Comunitat Valenciana forma part de la federació SETEM de 8 ONG de solidaritat internacional que centra el seu treball independent a conscienciar la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, denunciar les seves causes i promoure transformacions socials, individuals i col·lectives, per aconseguir un món més just i solidari.

Els seus camps d’actuació inclouen la sensibilització i formació a través de cursos, viatges, tallers, publicacions i campanyes; la denúncia de les condicions laborals dels grans sectors globalitzats com ara el tèxtil i l’electrònica, la promoció d’alternatives en el marc de l’economia solidària -especialment el comerç just i la banca ètica- i la solidaritat amb organitzacions del Sud mitjançant intercanvis i activitats de cooperació,.

Contacte:

Web:

http://www.setem.org/site/cat/comunitat-valenciana

Adreça:

SETEM CV

Carrer d'Utiel, 16

46020 València

Telèfon i correu electrònic:

963 15 35 05

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Agenda

Sense events

Destacats